Bơm nhiệt HeatPump công nghiệp NERS-G24B công suất 2000L

0

Model : NERS-G24B
Điện năng (kW) : 90.3 kW
Công suất nhiệt (kW) : 20.3 kW
Voltage : 380V – 50 Hz
Water Temperature : 55 – 60 C
Water Quantity (L) : 1940

0389833555
Liên hệ