Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt

25,000,000

  • Máy bơm nước cấp
  • Thiết bị lọc đa tầng
  • Lớp lọc thứ nhất
  • Lớp lọc thứ 2
  • Lớp lọc số 3
  • Cột lọc than hoạt tính
  • Thiết bị lọc tinh
0389833555
Liên hệ