Hệ Thống Siêu Lọc UF Công Suất Lớn

0

Dây chuyền siêu lọc UF công suất 20.000l/h
Sử dụng công nghệ sợ rỗng thẩm thấu với màng siêu lọc UF kích thước
0,1~0,001micromet (µm) loại bỏ 99,99% vi khuẩn và tạp chất

0389833555
Liên hệ